Robotsystem

Robotsystem

Vi har lång erfarenhet av avancerade lösningar med special­­verktyg och skräddar­­­sydda robot­­om­givningar. Vi levererar produkter av hög kvalitet, innovativa robotlösningar som hjälper våra kunder och partners att vara konkurenskraftiga på den globala marknaden. I många av våra system ingår roboten som central kompo­nent, ofta i kombi­­nation med kamera för ­i­dentifiering, positionering och kvalitetskontroll.

Med undantag för kompletta robotceller behöver robotsystemen också gripverktyg. Detta representerar också fokusen på kunskap i robotsystem. Vi har utvecklat ett stort antal specialverktyg för de mest krävande förhållandena vid materialhantering för olika vikter, produktegenskaper och toleranser, mångsidighet och arbetsmiljöer.