Om företaget

Om företaget

Norcar Automation har verkat, som en skild affärsenhet, under Oy Norcar-BSB Ab (grundat 30.4.1979). Den 1.7.2020 genomfördes en diffusion där Norcar Automation separerades från Oy Norcar-BSB Ab och blev ett eget bolag.

Till samma ägargrupp hör även bolaget Oy Norcar Ab, som tillverkar minilastare.
För mera information se www.norcar.com