Yrityksestä

Oy Kirfer Ab

Yritys perustettiin vuonna 1979 nimellä Norcar-BSB. Automaatiopuoli on toiminut erillisenä
liiketoimintayksikkönä nimeltä Norcar Automation 1.7.2020 asti, jolloin liiketoimintayksikkö
eriytettiin omaksi yhtiökseen nimeltä Oy Norcar Automation Ab.

15. helmikuuta 2023 yhtiön nimi muutettiin Oy Kirfer Ab:ksi. Nimimuutoksen myötä pystytään
erottamaan selkeästi pienkuormaajia valmistava Oy Norcar Ab ja räätälöityihin
automaatioratkaisuihin erikoistunut Oy Kirfer Ab.

Toimitamme kustannustehokkaita korkean teknologian koneita, laitteita ja robottijärjestelmiä.
Järjestelmämme ovat joko kokonaisia tuotantojärjestelmiä tai osatoimituksia, jotka voidaan
vaivattomasti integroida olemassa oleviin tuotantojärjestelmiin. Valmistamme järjestelmiä sekä
suomalaiselle että eurooppalaiselle teollisuudelle.

Yli 40 vuoden kokemuksella automaatioteollisuuden markkinoilta voimme taata
valmistamiemme tuotteiden korkean laadun. Tuotteet on suunniteltu toimimaan useissa
vuoroissa ja vaihtelevissa ympäristöissä.